Da li je gledanje u začepljene arterije dobra motivacija za zdraviji život?

Objavljeno: 17-Mar-2019

Zanimljiva studija objavljena decembra 2018. godine pokazuje da u slučaju ohrabrivanja zdravih životnih navika slika vredi više od hiljadu reči.

Istraživanje je obuhvatilo preko 3.100 osoba životne dobi između 40 i 60 godina sa barem jednim faktorom rizika za srčane probleme. Svi učesnici su dobili standardnu zdravstvenu negu za prevenciju bolesti srca, uključujući lekove (u slučaju potrebe) i savete koje zdrave životne navike treba da usvoje.

Ali polovina je dobila grafički prikaz količine naslaga u arterijama na njihovom vratu, zajedno sa indikatorom koji pokazuje njihove biološke godine (u zavisnosti od stanja njihovih krvnih sudova) u poređenju sa njihovim stvarnim godinama.

Posle jedne godine, skorovi rizika za srčane bolesti su opali kod onih koji su videli slike, dok su se skorovi uglavnom povećali kod drugih učesnika. Grupa koja je videla slike je takođe smanjila svoj totalni i loš holesterol (LDL) u većoj meri od druge grupe, a osobe sa najgorim početnim parametrima su imali najveća poboljšanja.


Ovo je sadržaj informativno-edukativnog karaktera i nije zamena za medicinski savet, dijagnozu ili terapiju. Za profesionalnu pomoć uvek se obratite stručnom licu.

Ako mislite da ovaj tekst može biti od koristi još nekome, širite ga dalje: