Doc. dr sc. med. Toplica Lepić

Neurolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Dr Lepić je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1985. godine.

Specijalizaciji iz neurologije zavšio je 1993. godine.

Magistarsku tezu odbranio je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju 2005. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Dr Lepić je stalno zaposlen u Vojnomedicinskoj akademiji, a od 2005. godine nalazi se na poziciji Načelnika 1. Odeljenja Klinike za neurologiju VMA.

Dr Lepić je docent na predmetu Neurologija u Vojnomedicinskoj akademiji.

Dr Lepić se više godina usavršavao iz oblasti neurosonologije (primena ultrazvučne dijagnostike u neurologiji).

Autor je više stručnih i naučnih radova kao i više poglavlja u stručnim knjigama.

Član je Neurološke sekcije SLD, EFNS- Evropske federacije neuroloških društava, WWS – Svetskog udruženja neurologa I EDNCH – Evropskog udruženja za neurosonologiju.

 


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Doc. dr sc. med. Toplica Lepić, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: