Pronađite i zakažite najbolje doktore u Srbiji


Prof. dr sc. med. Rajko Hrvačević

Nefrolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prim. dr sc. med. Josip Butorajac

Nefrolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prof. dr sc. med. Đoko Maksić

Nefrolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prof. dr sci. med. Nenad Ratković

Kardiolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prof. dr sc. med. Žarko Vučinić

Kardiolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prof. dr Dejan Orlić

Kardiolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prof. dr sc. med. Dragan Tavčiovski

Kardiolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prof. dr sc. med. Vjekoslav Orozović

Kardiolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prof. dr sc. med. Rada Ješić Vukičević

Gastroenterolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prof. dr sc. med. Radoje Doder

Gastroenterolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488