Pronađite i zakažite najbolje neurologe u Srbiji

Neurolog je doktor specijalizovan u dijagnostici i lečenju bolesti ili oštećenja funkcije mozga, kičmene moždine, perifernih nerava, mišića i autonomnog nervnog sistema. U ove poremećaje spadaju: moždani udar (šlog), tumori mozga i kičmene moždine, mišićna distrofija, glavobolja i ostale vrste bola, meningitis, encefalitis, epilepsija, Parkinsonova bolest, Alchajmerova bolest, multipla skleroza i poremećaji spavanja.


Doc. dr sc. med. Toplica Lepić

Neurolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Doc. dr Vesna Martić

Neurolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prof. dr sc. med. Dejan Elaković

Neurolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prim. dr sci. med. Predrag Marić

Neurolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488