Pronađite i zakažite najbolje doktore u Srbiji


Prof. dr sc. med. Dragana Stamatović

Hematolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Dr sc. med. Olivera Lončarević

Pulmolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Doc. dr sc. med. Toplica Lepić

Neurolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Doc. dr Vesna Martić

Neurolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prof. dr sc. med. Vladimir Mrđa

Pulmolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Dr Tomislav Mladenović

Dermatovenerolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Dr sc. med. Jelena Stojković Filipović

Dermatovenerolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Prim. dr Petar Bursać

Dermatovenerolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Dr med. Gordana Đorđević

Ginekolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488


Dr Branislava Janković

Ginekolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488