Dr Branislava Janković

Ginekolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Diplomirala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1983. sa prosečnom ocenom 8,93. Stalno zaposlena u KBC „ Zvezdara“ od 1987. godine. Specijalista ginekolog akušer od 1994. Subspecijalista perinatolog od marta 2016. Tema subspecijalističkog rada – posterminske trudnoće.

Nostrifikovala lekarsku i specijalsitičku diplomu u Švedskoj i radila od 2005 - 2006. u GAK Univerziteta u Upsali, a od 2006 - 2007. u GAK Karolinska, Univerziteta u Stokholmu. Edukaciju iz obstetričkog Dopler UZ završila u ginekološkoj klinici Malme, na Lund Univerzitetu kod prof. Karela Maršala, 2007. godine.

Po povratku u Beograd, od kraja 2007. do danas ponovo u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „ Zvezdara “. Od 2014. god šef Odseka za perinatologiju sa fetologijom.

Autor i koautor više stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima.

Aktivan član Predsedništva Ginekološke sekcije SLD-a 1990 – ih godina. Aktuelni član Predsedništva Sekcije za perinatologiju i neonatologiju SLD-a.

Govori engleski i švedski jezik.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Dr Branislava Janković, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: