Dr Perica Toševski

Urolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Dr Toševski rođen je 1956 godine.

Medicinski fakultet je završio u Beogradu 1982. godine.

Specijalizaciju iz urologije završio je u VMA 1993. godine.i od tada je stalno zaposlen u Klinici za urologiju VMA, a trenutno je na poziciji Načelnika urološke funkcionalne dijagnostike i kabineta.

Autor je ili koautor u više stručnih i naučnih radova.

Član je Urološke sekcije SLD, Udruženja urologa Srbije i Evropskog udruženja urologa.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Dr Perica Toševski, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: