Dr sc. med. Božidar Miljanović

Neuropsihijatar

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Dr Miljanović završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1969. godine, a 1975. godine apsolvirao je i na Filozofskom fakultetu u Beogradu – odsek psihologija.

Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1979. Godine i od tada je sve do penzionisanja bio zaposlen u Klinici za psihijatriju VMA. Godine 1983. specijalizirao je i psihoterapiju odraslih na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju odbranio je 1997. godine u VMA u Beogradu,a 1998. godine izabran je u zvanje Naučnog saradnika NNV VMA i člana Naučnog veća za ocenu izbora teza i tema magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Autor je oko 50 stručnih i naučnih radova i poglavlja u knjigama.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Dr sc. med. Božidar Miljanović, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: