Dr sc. med. Danijela Ristić-Medić

Nutricionista

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Dr Ristić-Medić je završila Medicinski fakultet u Beogradu 1993. godine. Magistarski rad iz oblasti higijene ishrane odbranila je 1997. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završila je 2005. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti ishrane zdravih i bolesnih ljudi odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine.

Dvogodišnji kurs sportske ishrane i suplementacije završila je 2015. godine.

Akreditovan je mentor na doktorskim studijama i predavač na predmetu Biološka osnova metaboličkog sindroma na modulu Integrisane nauke o ishrani na Biološkom fakultetu Univerziteta Beogradu.

Stalno je zaposlena u Centru izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Instituta za medicinska istraživanja, Univerziteta u Beogradu u naučnom zvanju viši naučni saradnik (VNS). Pored istraživačkog rada u institutu konsultant je za ishranu u okviru Savetovališta za ishranu i metabolizam Centra.

Sekretar je Etičkog odbora Instituta za medicinska istraživanja.

Dr Ristić-Medić je predavač na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz oblasti ishrane kardivaskularnih bolesnika, i ishrane u toku i posle onkološkog lečenja. Pohađala je više edukativnih seminara i kurseva u zemlji i inostranstvu iz oblasti nutritivne epidemilogije, mikronutrijenata, ateroskleroze, gojaznosti i nutritivne terapije.

Saradnik je na projektima koje finansira Evropska komisija u oblasti nutrijenta, posebno u oblasti unosa i statusa joda i vitamina D.

Dr Ristić-Medić je autor i koautor u više od 145 stručnih i naučnih radova kao i više poglavlja u knjigama. Publikovala je radove u vodećim međunarodnim časopisima (Am J Clin Nutr, Nutr Rev, J British Nutr). Citiranost publikacija je veća od 450.

Član je Lekarske komore, Srpske asocijacije za proučavanje gojaznosti (SASO) kao i Svetske federacije za gojaznost (ranije IASO / IOTF), Društva fiziologa Srbije (DFS), Međunarodnog društva za proučavanje masnih kiselina i lipida (ISSFA), Udruženja za medicinu sporta Srbije, Srpskog društva za ishranu i Mreže za razvoj kapaciteta u ishrani u centralnoj i istočnoj Evropi (NCDNCEE-CAPNUTRA).


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Dr sc. med. Danijela Ristić-Medić, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: