Dr sc. med. Olivera Lončarević

Pulmolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Specijalista pneumoftiziolog,subspecijalista pulmolog 1. pulmološko odeljenje Klinike za plućne bolesti VMA

Rođena 1971. godine.

Obrazovanje

 • 2003. godina - Specijalista pneumoftiziolog
 • 1997. godina - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2009 godine- Doktorske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • 2011 godine- Položila usmeni deo doktorskog ispita
 • 2015.godine subspecijalizacija pulmologije
 • 2017. odbranila Doktorske disertacije na temu:“Ekspresija tumorskih markera, pojava recidiva i stopa petogodišnjeg preživaljavanja hirurški lečenih pacijenata sa nesitnoćelijskim karcinoma pluća“.

Usavršavanje

 • 2006. godina - IRS (International respiratory school) project
 • 2010-2017. godine- radionice ERS
 • 2018.- edukacija za lečenje intersticijumskih bolesti pluća

Članstva

 • Srpsko lekarsko društvo (SLD), Udruženje pulmologa Srbije,Član Evropskog udruženja pulmologa, član Konzilijuma za maligne bolesti pluća i pleure

Stručni radovi i knjige

 • Autor i koautor 20 naučnih i stručnih radova

Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Dr sc. med. Olivera Lončarević, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: