Dr sci. med. Dušan Popović

Gastroenterolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Rođen je 1980. godine u Loznici. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 2005. godine, sa prosečnom ocenom 9.46. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je završio postdiplomske studije iz digestivnog sistema. 2007. godine odbranio završni rad akademske specijalizacije „Metode skrininga za kolorektalni karcinom“. Doktorske studije iz epidemiologije je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je i 2013. godine odbranio doktorsku disertaciju “Procena kvaliteta života bolesnika sa cirozom jetre”. Specijalizaciju iz interne medicine završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2014. godine, sa ocenom odličan. Užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 2016. godine odbranio subspecijalistički rad “Ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija kod pacijenata sa anemijom usled nedostatka gvožđa”.

Obavio pripravnički staž u Kliničkom centru Srbije. Od 2006. godine i dalje u stalnom radnom odnosu na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Kliničkog centra Srbije. Od 2014. godine se nalazi na poziciji Šefa Kabineta za urgentnu endoskopiju sa gastroenterohepatološkom ambulantom i prijemom u Urgentnom centru.

Od 2014. godine je u zvanju kliničkog asistenta na Katedri za internu medicinu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Do sada je objavio više naučnih radova štampanih u međunarodnim i domaćim časopisima.

Član je Evropskog udruženja za gastrointestinalnu endoskopiju (ESGE), Udruženja gastroenterologa Srbije, Gastroenterološkog endoskopskog udruženja Srbije, Udruženja kardiologa Srbije i Srpskog lekarskog društva.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Dr sci. med. Dušan Popović, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: