Prim. dr Biljana Jakovljević

Radiolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Rođena je u Beogradu 28.3.1953. gde je završila gimnaziju i Medicinski fakultet, na kome sam diplomirala sa prosečnom ocenom 8,6.

Specijalizaciju iz radiologije je završila na Medicinskom  fakultetu u Beogradu, a specijalistički ispit položila je februara 1994.

Od završetaka specijalizacije radi kao radiolog-dijagnostičar u odeljenju radiološke dijagnostike Institutu za radiologiju Republike Srbije (IORS).

Zvanje primarijusa stekla je 2005. godine.

Glavni stručni i naučni interes dr Jakovljević je dijagnostika oboljenja dojke.

Dr Jakovljević je kao autor ili koautor objavila više radova u stranim i domaćim stručnim časopisima iz oblasti mamogafske, ultrazvučne i MR (magnetna rezonanaca) dijagnostike dojke. Takođe je učestovala kao u projektu Ministarsva za nauku i tehnologiju Srbije „Skrining, lokalizacija, markacija i hirurgija nepalpabilnih lezija dojke“ u toku 2002/3. Kao ko-istraživač učestvovala je u kliničkim programima  u IORS:  Praćenje odgovara na terapiju lokalno odmaklog karcinoma dojke i programa Exemesten. Od marta 2008.godine učestvuje u projektu IORS-a „Povećanje specifičnosti radiološkog pregleda dojke“ koji se odnosi na implementaciju novih tehnika u rutinski MR protokol pregleda dojke.

Završila je kurs iz primene MR u dijagnostici oboljenja dojke organizovan u IORS 1997. i 2008. godine.

Učestvovala je kao predavač na Seminaru obuke za mamografski skrining koji je  2006, 08 i 09. u Beogradu, za radiologe iz Srbije oragnizovao Medicinski fakultet u Beogradu i IORS. Od 2003. učestvuje kao predavač u Školi ultrazvuka u ginekologiji, perinatalnoj i repruduktivnoj medicini  u organizaciji Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Član je Srpskog lekarskog društva  i aktivan član Kancerološke sekcije i radiološke sekcije na kojima učestvuje kao predavač.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prim. dr Biljana Jakovljević, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: