Prim. dr Petar Bursać

Dermatovenerolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Dr Bursać rođen je u Inđiji 1949. godine.

Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima a medicinski fakultet u Beogradu. Specijalizaciju iz dermatovenerologije završio je u Vojnomedicinskoj akademiji 1986. godine i od tada je bio stalno zaposlen u Klinici za kožne bolesti ove ustanove sve do penzionisanja 2006. godine.

U toku rada na VMA obavljao je dužnosti Načelnika kabineta za kožne i polne bolesti, Načelnika I odeljenja Klinike, zamenika načelnika klinike i vršioca dužnosti načelnika klinike.

U zvanje primarijusa promovisan je 2000. godine.

Dodatno se usavršavao i stekao sertifikate iz oblastielektrohirurgije, dermoskopije, kriohirurgije, hemijskog pilinga sa voćnim kiselinama a završio je i kurs NeoStrata Skin rejuvenation System. Pored klasične dermatovenerologije poseduje veliko isustvo u dijagnostici i lečenju kožnih promena u sistemskim i limfoproliferativnim oboljenjima.

Član je Dermatovenerološke sekcije Srpskog lekarskog društva.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prim. dr Petar Bursać, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: