Prim. dr sc. med. Josip Butorajac

Nefrolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Rođen u Kragujevcu 1938. godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završio u Sarajevu 1964. godine. Kao lekar opšte prakse radio je u Domu zdravlja u Zenici.

Specijalizaciju iz interne medicine završio u Sarajevu 1972. godine. Posle završene specijalizacije, kao internista radio je u Opštoj bolnici u Zenici. Rano je počeo da se interesuje za bubrežne bolesti, pa je 1975. godine završio subspecijalizaciju iz nefrologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Odeljenja za nefrologiju i dijalizu u Zenici. Bio je na usavršavanju iz oblasti nefrologije i transplantacije bubrega u Rijeci.

Tokom 1977. godine prelazi u Beograd i radi u Vojnomedicinskoj akademiji kao lekar internista – nefrolog. Bio je član tima za transplantaciju organa u VMA.

Doktorirao je iz oblasti kalkuloze bubrega i ekstrakorporalne litotripsije.

Učestovao je na mnogim kongresima iz oblasti nefrologije i dijalize u zemlji i inostranstvu. Napisao je više stručnih radova iz oblasti interne medicine i nefrologije.

Proizveden je u zvanje Primarijusa i Naučnog saradnika. Po odlasku u penziju osnovao je ordinaciju, a zatim Polikliniku "Intertim" 2004. godine, na čijem se čelu i danas nalazi.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prim. dr sc. med. Josip Butorajac, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: