Prof. dr sc. med. Đoko Maksić

Nefrolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Prof. dr Đoko Maksić Medicinski fakultet završio je u Sarajevu 1982. godine sa odličnom ocenom, a specijalizaciju iz interne medicine završio je u Vojnomedicinskoj akademiji sa odličnim uspehom 1988. godine. Poslediplomske studije oblika uže specijalizacije iz nefrologije zavrsio je 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom i tom prilikom odbranio subspecijalistički rad pod naslovom “Kliničke i morfološke karakteristike IgA nefropatije”.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Korelacija urinarnih i serumskih koncentracija inflamatornih citokina sa kliničko-laboratorijskim i patohistološkim karakteristikama kod bolesnika sa IgA nefropatijom”, odbranio je 1996. godine u Vojnomedicinskoj akademiji.

Sve vreme radi u Klinici za nefrologiju VMA gde se trenutno nalazi na poziciji Zamenika načelnika Klinike za nefrologiju, a deo vremena proveo je i na visokim rukovodećim pozicijama u ovoj eminentnoj ustanovi. Profesor je interne medicine na Visokoj školi VMA i Koordinator za transplantaciju organa.

Do sada je objavio 85 radova u domaćim i inostranim časopisima, pet radova štampani su kao poglavlja u domaćim knjigama, a autor je i monografije Peritoneumska dijaliza - priručnik za bolesnike,medicinske tehničare i lekare. Sa prof. dr V. Nešic uredio je priručnik “Metode implantacije katetera za peritoneumsku dijalizu”.

Stručna usavršavanja iz oblasti peritoneumske dijalize obavio je u Univerzitetskoj internoj klinici u Homburgu Saar, UCLA- University of California, LA i Harvard Medical School u Bostonu.

Član je SLD, LKS i Evropskog udruženja nefrologa.

Govori engleski jezik, oženjen je i otac je dvoje dece.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prof. dr sc. med. Đoko Maksić, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: