Prof. dr sc. med. Dragan Tavčiovski

Kardiolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Prof. Tavčiovski je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1974. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1982. godine od kada je stalno zaposlen u Klinici za kardiologiju VMA. 

U ovoj ustanovi odbranio je i doktorsku disertaciju Iiizabran je za profesora na predmetu Interna medicina.

Trenutno se nalazi na poziciji Načelnika Klinike za kardiologiju.

Dr Tavčiovski se stručno usavršavao u Hammersmill Hospital u Londonu i Texas Heart Institute u Hjustonu.

Autor je i koautor u više od 150 stručnih i načunih radova koji su publikovani u stranim I domaćim časopisima, kao i više knjiga i monografija. Dr Tavčioski je takođe uključen u više međunarodnih studija.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prof. dr sc. med. Dragan Tavčiovski, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: