Prof. dr sc. med. Dušan Stefanović

Reumatolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Prof. dr Dušan Stefanović, internista-reumatolog, rođen 1956. godine.

Medicinski fakultet završio je u Beogradu, a specijalizaciju iz interne medicine 1987. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Doktorsku tezu iz oblasti reumatologije odbranio je 1993. godine, a od 2005. godine redovni je profesor na predmetu interna medicina u VMA. Od 2006. godine nalazi se na poziciji Načelnika Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA.

Publikovao je oko 350 stručnih i naučnih radova, brojnih poglavlja u knjigama i 3 knjige-monografije iz oblasti reumatologije.

Član je predsedništva Udruženja reumatologa Srbije, Reumatološke sekcije SLD i Sekcije imunologa SLD.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prof. dr sc. med. Dušan Stefanović, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: