Prof. dr sc. med. Ljiljana Tukić

Hematolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Dr Tukić je završila Medicinski fakultet 1975. godine, a specijalizaciju interne medicine 1982. godine.

Od 1983. godine stalno je zaposlena u Klinici za hematologiju VMA.

Dr Tukić je profesor na predmetu Interna medicina u Vojnomedicinskoj akademiji.

Zahvaljujući stipendiji Berlinskog Senata dr Tukić se dve godine usavršavala u Berlinu (transplantacija kostne srži), a pored toga stručno se usavršavala i u Hjustonu (SAD).

Dr Tukić je autor i koautor u brojnim stručnim i naučnim radovima koje je publikovala u stručnim časopisima ili izlagala na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Takođe je uključena u naučno-istraživačke projekte u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Član je hematološke sekcije SLD, Američkog udruženja hematologa, Evrtopskog udruženja hematologa i Evropskog udruženja za TMYH (EBMT).


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prof. dr sc. med. Ljiljana Tukić, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: