Prof. dr sc. med. Rada Ješić Vukičević

Gastroenterolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Prof. dr Ješić Vukičević završila je medicinski fakultet u Beogradu 1977. godine.  Specijalistički ispiti iz interne medicine položila je 1986 godine sa odličnim uspehom, a užu specijalizaciju iz gastroenteriologije i hepatologije 2002. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Magistarski rad je odbranila 1979. godine, a doktorsku tezu iz oblasti primene ultrazvuka u dijagnostikovanja oboljenja jetre 1988. godine na medicinskom fakultetu u Beogradu.

Stalno je zaposlena u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije i nalazi se na poziciji načelnika II odeljenja.
Prof. Rada Ješić Vukičević je 2009. godine izabrana u zvanje redovnog profesora na katedri interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autor je i koautor brojnih stručnih i naučnih radova koji su publikovani u domaćim i stranim časopisima i izlagani na stručnim skupovima.

Govori engleski jezik.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prof. dr sc. med. Rada Ješić Vukičević, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: