Prof. dr sc. med. Radoje Doder

Gastroenterolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Rođen 02.01.1958. godine. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1984. godine. God. 1991. završio je specijalizaciju iz interne medicine na VMA, a 1996. godine i subspecijalizaciju iz gastroenterologije. God. 1998. završio je magisterijum iz gastroenterologije, god. 2001. odbranio je doktorsku tezu iz oblasti ulkusa.

U VMA radi od 1988. godine, a od 2001.nalazi se na poziciji Načelnika Klinike za gastroenterologiju.

Član je Evropskog udruženja, Evropskog udruženja za onkologiju i Srpskog lekarskog društva. Predsednik je Udruženja za digestivne endoskopije JYEGA.

Publikovao je do sada 45 radova, koautor je u 3 monografije. Izlagao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prof. dr sc. med. Radoje Doder, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: