Prof. dr sc. med. Vladimir Mrđa

Pulmolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Rođen 1940.Udbina,Hrvatska. Osnovnu školu i Prvu beogradsku gimnaziju završio u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1966.godine. Radio kao lekar opšte prakse u Postojni ,Slovenija u periodu od 1968.-1972.godine. Specijalizaciju  iz pneumoftiziologije u VMA zavšio sa odličnim uspehom 1976.godine. 

Doktorsku disertaciju iz pulmologije odbranio 1993.godine u VMA. God. 1994. izabran je u zvanje docent na Katedri za pulmologiju  u VMA, a 1998.godine u zvanje vanrednog profesora. U periodu od 1994.do 2002.godine obavljao dužnost načelnika klinke za plućne bolesti

Objavio više od 70 stručnih i naučnih radova.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prof. dr sc. med. Vladimir Mrđa, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: