Prof. dr sc. med. Žarko Vučinić

Kardiolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Prof. Vučinić rođen je 1949 godine.  Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1974. godine, a specijalizaciju iz interne medicine u VMA 1981. godine. Užu specijalizaciju iz kardiologije završio je 1996. godine, a doktorsku tezu iz oblasti kardiologije odbranio je 1997. godine. U Klinici za kardiologiju VMA radio d 1981. godine, a trenutno se nalazi na poziciji Načelnika funkcijske kardiološke dijagnostike. Sručno se usavršavao u Hammersmith Hospital London (Velika Britanija) i  Baylor Colledge Houston (SAD). Član je Udruženja kardiologa Srbije i Kardiološke sekcije SLD te Evropskog udruženja kardiologa. Do sada je publikovao oko 250 stručnih i naučnih radova, a takođe je učestovao u radu brojnih stručnih skupova u zemlji i in ostranstvu.  Autor je knjige “Prolaps mitralne valvule”.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prof. dr sc. med. Žarko Vučinić, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: