Prof. dr sc. med. Zoran Anđelković

Endokrinolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Prof.dr.sc Zoran Anđelković, internista-endokrinolog, rođen je 18.10.1956.g.

Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1980. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1986. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Od tada je stalno zaposlen u ovoj klinici, a od 2001. godine nalazi se na poziciji načelnika klinike.

Doktorsku tezu odbranio je u VMA 2001. godine a 2002. godine izabran je za docenta na predmetu interna medicina.

Publikovao je 72 naučna i stručna rada i autor je poglavlja u 2 monografije.

Izlagao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Predavač je na Nacionalnoj školi šečerne bolesti.

Nosialc je više naučno-istraživačkih projekata i kliničkih studija u VMA. Bio je mentor u dva magistarska i dva doktorska rada.

Član je Nacionalne komisije za suzbijanje jod deficitarnih bolesti, Endokrinološke sekcije SLD, član Predsedništva sekcije, EASD (Evropsko udruženje za izučavanje dijabetesa), ADA (Američka dijabetološka asocijacija),i član je Etičkog odbora VMA.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prof. dr sc. med. Zoran Anđelković, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: