Prof. dr sci. med. Nenad Ratković

Kardiolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Doc dr Nenad Ratković je završio medicinski fakultet 1986. godine. Specijalizaciju iz interne medicine na VMA 1997. god., a subspecijalizaciju iz oblasti kardiologuije 2005. god., takođe na VMA.

Magistraska rad pod nazivom „Pojačan inflamatorni odgovor kod bolesnika sa prvim infarktom miokarda i nesignifikantnom stenozom infarktne arterije“ je odbranio na VMA 2001. godine.

Doktorsku disertaciju „Prognostički značaj određivanjakoncentracije solubilnog CD 40 liganda, solubilnog IL-2 receptora i IL-1 beta u perifernoj krvi kod bolesnika sa perkutanom koronarnom intervencijom“ je odbranio 2010. godine na Vojnomedicinskoj akademijie.

Do 2017. godine je radio u koronarnoj jedinici Klinike za urgentnu medicinu VMA, gde je bio Načenik odeljenja urgentne kardiologije, a od 2017. god. je Načlenik Grupe internih klinika VMA.

U kliničkom radu bavi se ishemijskom bolesti srca, srčanom slabošću, aritmijama...

Docent je na Medicinskom fakultetu VMA.

Član je Upravnog odbora Koronarnih jedinica Srbije, aktivan je u Srpskom lekarskom društvu, kao i Udruženju kardiologa Srbije.

Član je ESC (Evropsko udruženja kardiologa), ACCA (Evropsko udruženje koronarnih jedinica).

Autor je i koautor više od 50 radova objavljenih u domaćim i stranim stručnim časopisima.

Rukovodilac razvojnog projekta - Primarna prevencija ishemijske bolesti srca profesionalnih vojnih lica i vojnih službenika u Republici Srbiji (utvrđivanje modifikovanog skor rizika na osnovu postojećih evropskih smernica i SCOR algoritma za izračunavanje ukupnog rizika za kardiovaskularne bolesti).


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Prof. dr sci. med. Nenad Ratković, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: